Bieszczady
Mapa turystyczno-nazewnicza kreślona przez Wojciecha Krukara, wersja foliowana!

Wydanie VIII, Krosno 2015, format B1, skala 1:50 000, oryginalne nazewnictwo, siatka GPS, czasy przejść na szlakach. Mapa dwustronna, foliowana.


Wróć do „mapy”