Bieszczady
Mapa turystyczno-nazewnicza kreślona przez Wojciecha Krukara, wersja foliowana!

Wydanie IX, skala 1:50 000, format B1, siatka GPS, oryginalne nazewnictwo, czasy przejść na szlakach, mapa dwustronna, foliowana, Krosno 2016/2017.


Wróć do „mapy”