Czarnohora
Mapa turystyczno-nazewnicza, wersja foliowana!

Skala 1:60 000, Wydanie I, Krosno 2010, format B1, mapa jednostronna + rewers opisowy.

Opracowana przez geografów: dr. Mateusza Trolla z IGiGP UJ w Krakowie oraz dr. Wojciecha Krukara z PWSZ w Krośnie jest mapą nietypową, bo turystyczno-nazewniczą.

Jest to pierwsza i jedyna na rynku mapa obejmująca pełny geograficzny obraz Czarnohory, gdyż podobne wydawnictwa nie obejmowały całego pasma tych pięknych gór. Jest to także jedyna polska mapa Czarnohory. Przygotowanie mapy takiego obszaru zajęło geografom blisko 10 lat.

Mimo skali 1:60 000 jest to, jak się wydaje, najdokładniejsza z dostępnych w sprzedaży mapa najwyższego ukraińskiego pasma górskiego.

Mapa oprócz Czarnohory obejmuje wschodnią część Świdowca (z Bliźnicą), północną część Gór Marmaroskich, Góry Hryniawskie oraz Góry Pokucko-Bukowińskie.

Rewers zawiera podstawowe informacje o środowisku przyrodniczym, nazewnictwie, ludności i historii. Umieszczono tu też słownik wybranych nazw geograficznych, informacje o ochronie przyrody, służbie ratunkowo-poszukiwawczej oraz mapę czarnohorskich staji i panoramę 360° z Howerli.

Wersja foliowana!

Zobacz fragment mapy
Wróć do „mapy”