Za wierną służbę ojczyźnie – dziennik legionisty I brygady
Jan Kruk-Śmigla


Opracował z rękopisu wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Kirszak format B5, stron 170, 53 ilustracje przedstawiające historię i postacie. Druk czarno-biały.
Cena katalogowa: 39,00 zł
Cena promocyjna: 25,00 zł

Wróć do „ksiazki” | Zamawiam!